ท่านใดได้โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินด้วยค่ะ click here

แก้ไขโดเมน
วิธีการสั่งซื้อ
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ชำระโดยบัตรเครดิต
เงื่อนไขการใช้บริการ
แจ้งปัญหาการใช้งาน

  Member
  Email :  
  
  Password :  
  
  
 สมัครสมาชิกใหม่
 ลืมรหัสผ่าน


ไอพี ของคุณคือ
44.200.86.95


 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ BangkokDomain.com

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ ซึ่งจะเรียกว่า "เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ" ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "BangkokDomain.com" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการจะเรียกว่า " ค่าบริการ" โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก BangkokDomain.com โดยหากท่าน สงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

BangkokDomain.com ไม่รับ การให้บริการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ/หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ การเจาะระบบ (Hack) การกระจาย ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่นๆที่เป็นการก่อกวน และ/หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น

BangkokDomain.com ไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง Email ปริมาณมากๆ (Mass Unsolicitied Emailing) การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ในการก่อกวน ระบบอินเทอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ BangkokDomain.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

BangkokDomain.com ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากร อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Disk Space เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ BangkokDomain.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

BangkokDomain.com ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และ/หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ/หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่เป็นสิทธิของBangkokDomain.com


ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ BangkokDomain.com ไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ BangkokDomain.com ในกรณีที่มีการสูญหาย BangkokDomain.com จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งๆต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้สมบูรณ์

ข้อตกลงในการใช้บริการ Monthly - Weekly Backup

BangkokDomain.com นั้น จะทำการสำรองข้อมูลในคืนวันอาทิตย์และวันสุดท้ายของเดือน สำหรับ Weekly และ Monthly ตามลำดับ หากมีเหตุการที่ทำให้ข้อมูลของท่าน สูญหาย สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการนำข้อมูลกลับมา

ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

BangkokDomain.com จะทำการแจ้ง Username และ password ในการควบคุม-จัดการ E-mail , Ftp , Web-Control panel ซึ่งเมื่อได้รับมอบแล้วผู้ใช้บริการจะต้องทำการ จัดเก็บในที่ปลอดภัย และ BangkokDomain.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ หากเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม BangkokDomain.com จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

ข้อตกลงในการขอความช่วยเหลือ

BangkokDomain.com ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่นการแก้ไข Recover password ให้ใหม่ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ ลืมpassword หรือ ไม่สามารถใช้ password ในการ Login ได้แต่จะจำกัดการ Recover password ให้เป็นจำนวน 3 ครั้ง และ/หรือ หาก ผู้ใช้บริการร้องขอให้ทำการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะสามารถทำได้ 1 ครั้ง ตลอดการระยะเวลาของรอบการให้บริการ ซึ่งหากเกินที่กำหนดจะต้อง ชำระค่าบริการในการ Recover password ครั้งละ 100 บาท และการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะมีค่าบริการ 200 บาท โดย BangkokDomain.com จะทำการแจ้ง Username และ Password เฉพาะทาง E-mail ของผู้ใช้บริการ( E-mail ที่เป็น Technical Cantact ) เท่านั้นโดยจะไม่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากป้องกันการการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของลูกค้า

ข้อตกลงในการให้บริการตอบคำถามทางเทคนิค

BangkokDomain.com ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิค กับผู้ใช้บริการของ BangkokDomain.com เฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อการบริการของ BangkokDomain.com ( ไม่รวมผู้ที่เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ ) ทางอีเมล์และ หน้าเว็บไซต์สำหรับสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ BangkokDomain.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ BangkokDomain.com และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น ลูกค้า ของ BangkokDomain.com

ข้อตกลงการชำระเงิน

ในการชำระเงินกับ BangkokDomain.com นั้นไม่ว่าจะเป็น การชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร BangkokDomain.com จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว และหากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการภายใน 7 วัน Website จะถูกระงับการให้บริการชั่วคราว และ จะถูกลบออกจากระบบ ภายใน 14 วัน

ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

BangkokDomain.com จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทาง BangkokDomain.com เป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้
และ BangkokDomain.com จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆนอกเหนือจาก ค่าบริการ Webhosting ที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับ BangkokDomain.com เท่านั้น ( ค่าบริการ จด domain name ไม่สามารถคืนได้)
แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับ BangkokDomain.com และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

หากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเปลี่ยน รูปแบบ Package ของการให้บริการ จะต้องแจ้งเปลี่ยนล่วงหน้า 7 วันของรอบเดือนต่อไป ในกรณีที่เปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการ ชำระเงินในส่วนที่ต้องทำการชำระเพิ่มเติม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในการบริการ ระดับต่ำลง ทาง BangkokDomain.com ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินในส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของ BangkokDomain.com

BangkokDomain.com ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ BangkokDomain.com โดยผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

***หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว BangkokDomain.com จะแจ้งเตือน และ/หรือจะหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ BangkokDomain.com ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

BangkokDomain.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง " เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Copyright © 1997-2009 Ex-Com System Co.,Ltd. All rights reserved
:: จดโดเมน :: เช่าพื้นที่เว็บไซด์ :: บริการเว็บสำเร็จรูป ::